Egy kézben a biztonság

A Suzuki Casco+ biztosítást azért alkottuk meg, hogy autója megvásárlása után is számíthasson a Suzuki szakértelme által szavatolt minőségi szolgáltatásokra, így nyugodtan tudhassa szakértő kezekben gépkocsiját még egy casco kár esetén is.

A Suzuki Casco+ a Suzuki által kifejlesztett szolgáltatáscsomag része, mely a Hitel és a Kiterjesztett Garancia mellett gondoskodik arról, hogy autója a legbiztosabb kezekben legyen.

A Suzuki Casco+ biztosítás egy olyan komplex szolgáltatás, mely széles körű védelmet nyújt a Suzuki autó és tulajdonosa számára.

Kinek ajánljuk?

Leendő Suzuki autótulajdonosoknak, új vagy használt Suzuki vásárlása esetén...

Suzuki autótulajdonosoknak, akik még nem rendelkeznek casco biztosítással...

Suzuki autótulajdonosoknak, akik rendel­kez­nek casco biztosítással, de nem Suzuki Casco+ szolgáltatással...

Mire terjed ki a Suzuki Casco+?

A Suzuki Casco+ biztosítást úgy alkottuk meg, hogy valóban
teljes körű* védelmet nyújtson autója számára.

Lopáskárokra

 • Teljes és részleges lopáskár
 • Lopáskísérletből eredő rongálás
 • Egyes lopáskár megelőzési költségei
 • Rabláskár

Töréskárokra

 • Rongálás
 • Részleges töréskár
 • Törési totálkár
 • Üvegtörés
 • Vaddal ütközés

Elemi károkra

 • Jégkár
 • Viharkár
 • Robbanás
 • Tűzkár

*Melyeket a biztosítási ajánlaton feltüntettek.
**A biztosításra vonatkozó részletes információkat az ÁSZF tartalmazza.

Kötelezően előírt tartozékokra

 • Gyerekülés
 • Lopásgátló
 • Regisztrációs matrica

Vásárláskori felszereltségre

 • Teljes gépjármű és annak extra tartozékai**

*Melyeket a biztosítási ajánlaton feltüntettek.
**A biztosításra vonatkozó részletes információkat az ÁSZF tartalmazza.

Kármegelőzési költségek átvállalása

Ha illetéktelenek jutottak hozzá a gépjármű kulcsához, megtérítjük a zárbetétek és a gyújtáskapcsoló cseréjének vagy átalakításának költségét.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Ha illetéktelenek jutottak hozzá a gépjármű kulcsához, az elektronikus védelem távkezelőjéhez, kódkártyájához vagy személyi kódjához, megtérítjük az érintett zárbetétek és a gyújtáskapcsoló cseréjének vagy átalakításának, az elektronikus védelem módosításának költségét. Megtérítjük továbbá a gépjármű tárolásának költségét is, amennyiben az igazoltan szükséges a kármegelőzési kötelezettség teljesítéséhez. Minden ilyen esetben a szerződési feltételekben meghatározott lopáskár biztosítás különös feltételei szerint, százalékos önrészesedés alkalmazásával nyújtunk szolgáltatást.

Csereautó 4 napig

Évente 1 alkalommal, akár 4 napra is biztosítunk csereautót a márkaszerviz által végzett casco javítás időtartamára, bruttó 5000 Ft/nap összeghatárig.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Ez a Suzuki Casco+ szerződés megkezdésétől számított 5 évig, Magyarország területén, biztosítási évenként 1 alkalommal érvényes, amennyiben a sérülés helyreállításához szükséges javításokat a gépjármű tulajdonos a Suzuki márkaszervizek hálózatában végzi. A csereautó a biztosított gépjármű kijavításának optimálisan szükséges időtartamára vonatkozik, de legfeljebb 4 napra, bruttó 5000 Ft/nap összeghatárig.

Aktív kárrendezés

Ha egy káresemény során Ön volt a vétlen fél, akkor a Suzuki Casco+ feltételei alapján megtérítjük Önnek a gépjárművében keletkezett kárt.

A Suzuki Casco+ önrészesedés nélkül megtéríti a vétkes fél által okozott kárt, amennyiben a károkozó érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik Magyarország területén gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységet folytató biztosítótársaságnál. A kártérítés alapjául a kötelező felelősségbiztosítás kárszámítási szabályai szolgálnak.

A Suzuki Casco+ díjkedvezmény elvesztése nélkül téríti abban az esetben, ha Ön rendelkezik érvényes Allianz gépjármű-felelősség biztosítással, teljes körű Suzuki Casco+ biztosítással, és megállapodást kötött a kárának Suzuki Casco+ biztosítás alapján, önrész levonása nélkül történő megtérítésére.

Önrészmentes üvegkár térítés

A gépjármű szélvédőjét és hátsó ablaküvegét ért károsodás cseréje esetén nem számítunk fel önrészt.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A Suzuki Casco+ önrész levonása nélkül térít, ha

 • a szélvédő sérülését az üveg cseréje nélkül javítják, vagy
 • a gépjármű műszakilag javíthatatlan első ablaküvegét évente legalább egy alkalommal az erre szakosodott szervizekben cserélik.

Önrész csökkentés 50%-kal

A Suzuki Casco+ csomagunk segítségével akár 50% kedvezményt adunk töréskár esetén az önrészből.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Ez azt jelenti, hogy a Suzuki Casco+ a szerződésben meghatározott minimális alap önrészesedés 50%-át számítja fel az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

 • a gépjármű a káresemény időpontjában a biztosítónál A00 vagy bonus osztályban nyilvántartott, hatályos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik, és
 • a káresemény időpontjában a gépjármű az első forgalomba helyezéstől számítva 4 évnél nem idősebb, valamint
 • ha a biztosítás alapján térítendő sérülés helyreállítását a biztosított a Suzuki Márkaszervizek hálózatában végzi és a forintos önrészesedés alkalmazásra kerül.

Ezt a csökkentés kizárólag az ajánlaton megjelölt önrészesedésen túlmutató károk esetében alkalmazzuk, az önrész alatti károkra nem vonatkozik.

Telefonos ügyfélszolgálat

A Suzuki Casco+ telefonos információs vonalán munkatársaink készséggel várják érdeklődését, kérdéseit a biztosítással kapcsolatban hétköznapokon reggel 8 és este 6 óra között. Telefonos ügyfélszolgálatunkat az alábbi számon érhetik el: +36/1 237-23-13

Gépjármű mentés, tárolás

A Suzuki Casco+ 300.000 Ft összeghatárig téríti az indokolt mentési, szállítási és tárolási költségeket.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A Suzuki Casco+ káreseményenként összesen 300.000 Ft-ig téríti a biztosítási eseménnyel összefüggésben felmerülő, indokolt autómentés, szállítás, valamint a lopáskár megelőzése érdekében szükséges gépjármű tárolásának költségét.

A szállítás akkor minősül indokoltnak, ha a jármű üzemképtelenné vált, vagy ha a sérült jármű közlekedését jogszabály tiltja. A tárolás pedig akkor szükséges, ha a biztosítási esemény következtében a gépjármű lopásvédelmi rendszerei nem működnek rendeltetésszerűen, nem akadályozzák meg a gépjármű jogtalan eltulajdonítását, a gépjárműbe való bejutást. Társaságunk indokoltnak minősíti az általános szerződési feltételeinek 13.2. c) pontjában meghatározott szállítási szolgáltatást különösen akkor, ha a szállítás a biztosítási esemény helyszínétől a legközelebbi, a gépjármű márkája szerinti márkaszervizig vagy a gépjármű vásárlásának helyszínére történik.

6 év avultatásmentesség

Akár 6 vagy 12 év avultatásmentességet biztosítunk a helyreállításhoz szükséges új alkatrészek, tartozékok esetén, mely akár 12 évig is kiterjedhet.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A Suzuki Casco+ - a szerződési feltételekben megjelölt kivételekkel - nem von le értékemelkedést a helyreállításhoz szükséges legtöbb új alkatrész és tartozék árából

 • a forgalmi engedélyben bejegyzett gyártási év utolsó napjától számított 6 évig, vagy
 • ha a gyári átrozsdásodási garancia ennél hosszabb (a legtöbb Suzuki esetében ez 12 év), akkor a garancia igazolt érvényességéig

100% Suzuki minőség

Amennyiben a javítási munkálatokat Suzuki Márkaszervizeinkre bízza, a gyári szakértelem és gyári alkatrészek biztonságát élvezheti.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A Suzuki Márkaszervizekben és Márkakereskedőinél nem kell a minőség miatt aggódnia, hiszen a Suzuki Casco+ biztosítással rendelkező autótulajdonosok számára az autót ért kár javítását szakértő munkatársaink elsődlegesen eredeti, gyári Suzuki alkatrészekkel végzik!

Újkori értéken térítés

A kár időpontjában érvényes újkori ár alapulvételével térítünk, amennyiben a biztosítási esemény az új gépjármű első, magyarországi forgalomba helyezéstől számított 90 napon belül következik be.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Ha Ön most vesz magyar márkakereskedőnknél új Suzuki gépjárművet, és az első forgalomba helyezéstől számított 90 napon belül érdekmúlást okozó biztosítási esemény következne be (azaz ellopnák az autóját, vagy egy töréskár miatt a javítás már nem lenne lehetséges /totálkár/), akkor a kár időpontjában érvényes újkori ár alapulvételével térítünk. Ez a gyártó által közzétett, egyedi kedvezménnyel nem csökkentett, kiskereskedelmi árat jelenti.

100% javíthatóság

A törött autó javíthatóságát 100%-ra terjesztettük ki, így a javíthatóság alapja annyi, amennyit a jármű a káresemény időpontjában ténylegesen ért.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Jelentősebb töréskár esetén egy 60 vagy 80 százalékos javíthatóságot kínáló casco biztosítás már totálkárosnak minősítheti a gépjárművet, és ilyen esetben a jármű roncsértékével csökkenti a szolgáltatási összeget. Ezzel szemben a Suzuki Casco+ választásával megjavíthatjuk autóját, így Ön tovább élvezheti a Suzuki vezetési élményt és nem kell új autó vásárláson gondolkoznia.

A 100%-os javíthatósági határ abban az esetben érvényes, amennyiben a gépjármű javítására a Suzuki márkaszervizek egyikében kerül sor.